Fortplantning


Lappugglan blir som andra ugglor könsmogen som ettårig och under mycket goda sorkår påträffas både hanar och honor häckande i sitt andra kalenderår.

Lappugglorna häckar helst i hundraåriga blandskogar. Lappugglorna bygger inga egna bon, utan övertar gärna färdiga risbon från duvhök och ormvråk men kan också häcka i höga och grova stubbar. Lappugglor har inte något egentligt revir och det är inte ovanligt att de häckar nära andra lappugglor, duvhök eller andra rovfågelarter om det finns lämpliga boplatser där.

I slutet av april eller början av maj läggs äggen. Honan ruvar ensam i ca 1 månad medan hanen står för jakten på mat.

Normalkullen består av 2-4 ungar, antalet varierar till stor del beror på hur tillgången till föda är. Vissa år kan en kull bestå av upp till 9 ungar. Äggen läggs med 2-3 dagars mellanrum och ruvas i 28-30 dygn. Det är främst honan som håller till boet med ungarna, hanen sitter ofta i ett träd i närheten eller är ute på jakt. Honan styckar bytena och matar ungarna, men redan när ungarna är omkring 10 dagar gamla kan de ta emot mindre sorkar och svälja dem hela. Lappugglan är fredlig och ofta orädd, men kan bli aggressiv och gå till attack med både klor och vingar för att skydda sina ungar mot inkräktare.

Ungarna är flygfärdiga vid 2 månaders ålder. När ungarna lämnat boet söker de sig till stubbar, rotvältor och annat som de kan klättra upp på och börjar öva på att klättra högre och flaxa runt. När de är omkring 9-10 veckor gamla har de lärt sig flyga, och när de är ca 20 veckor ses de som självständiga och överges av föräldrarna.

Kollage med lappugglor

Skriv en kommentar

Lappuggla.se - För dig som vill lära dig mer om lappugglor