Om lappugglan


Lappugglan (Strix nebulosa) lever i de stora barrskogsområdena på norra halvklotet och delas upp i två underarter:

  • Strix nebulosa lapponica – förekommer i norra Europa och norra Asien.
  • Strix nebulosa nebulosa – förekommer i Nordamerika.

Lappugglan är en av Sveriges största ugglor. Längden är 60-70 cm och vingspannet 130-160 cm. Honan är större än hannen.

I Sverige förekommer lappugglan främst i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Mindre antal av lappugglan har påträffats i Ångermanland, Medelpad, Hälsingland, Dalarna och norra Västmanland. Beståndet av lappuggla varierar kraftigt i antal år från år beroende på hur stor tillgången till föda är. I Sverige kan antalet lappugglor variera från 400 upp till 3 500 lappugglor.

Vikt Hona 1,5 kg, hane 1 kg
Längd 60-70 cm
Vingbredd 130-160 cm
Medellivslängd 15 år i det vilda, äldre i djurpark
Könsmognad 2-3 års ålder
Status i Sverige Nära hotad
Kollage med lappugglor

Lappuggla.se - För dig som vill lära dig mer om lappugglor